תקנון

תקנון האתר – צופית אור (www.tsofitor.co.il)


תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד .

אתר “צופית אור – www.tsofitor.co.il” (להלן “האתר”) הינו אתר המכירות המשמש כחנות וירטואלית של המעצבת צופית אור בו ניתן לרכוש את בגדי ומוצרי המעצבת באופן ישיר. הנך מוזמן לבקר ולגלוש באתר בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש על פי תקנון זה אשר יפורטו להלן:


כללי


1.1. ידוע כי כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לתנאי השימוש ולאמור בתקנון זה.


1.2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו כי קרא הוא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. במקרה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ע"פ תקנון זה נא הימנע משימוש באתר.


1.3. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן ללא הודעה מקודמת. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האתר, תכניו, השירותים המוצעים בו וכמו כן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד.


1.4. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של המעצבת צופית אור ואין לך רשות לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק את תנאי השימוש של אותו הגוף ולפעול על פיהם.משתמשים וגולשים באתר


2.1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.


2.2. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר לאדם ו/או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר ובין אם לאו, לפי שיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה נבהיר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות הנוגעות לאמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה באתר ו/או בתוכנו ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר של האתר.


הרשמה לאתר וביצוע רכישה


3.1. על מנת לבצע רכישה באתר יש להירשם כלקוח באמצעות טופס מילוי פרטים תוך הקפדה על מסירת כל הפרטים הנדרשים במדויק. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה/רכישה. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי ההרשמה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומתנאי שימוש של תקנון זה.


3.2. עם ביצוע רכישה ע״י הלקוח תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי האשראי, לאחר שהוזנו פרטי התשלום, יישלח אישור באמצעות אימייל ללקוח עם פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שנרכשו, וכי אישור זה מעיד על פרטי ההזמנה אשר נקלטו באתר. במקרה בו לא אושרה העסקה מכל סיבה שהיא ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה לעדכון אמצעי תשלום חלופי.


3.3. יש להדגיש ולהבהיר כי אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים ונמצא במלאי במועד האספקה ו/או במועד ההזמנה. במידה והמוצר אינו קיים, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט כלשהו מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספקו ולכן במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששילם.

3.4. ניתן לבטל רכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק) ובתנאים הבאים:


על הלקוח לשלוח הודעת ביטול לאימייל: tsofit15@gmail.com. המוצר המוחזר יהיה חדש ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית ויוחזר לכתובת האתר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. במקרה של ביטול רכישה לפני שהמוצר נשלח ממחסן האתר יזוכה הלקוח כולל דמי המשלוח אם נגבו. במקרה בו נשלח המוצר אל הלקוח, הלקוח יחויב להחזיר את המוצר לכתובת הנהלת האתר אך עלות המשלוח תנוכה מסכום הזיכוי. מוצרים שנרכשו בהנחה החזרתם תתאפשר רק עד 10 ימים מיום קבלת המוצר. הלקוח יקבל זיכוי כספי לשימוש באתר. שווי הזיכוי יהיה לסכום המקורי ששולם ועלות המשלוח תנוכה מסכום הזיכוי.


3.5. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר ועל המוצר להיות חדש ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ובאריזתו המקורית.


3.6. המחירים הינם כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. הנהלת האתר רשאית לעדכן את המחירים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.מדיניות פרטיות


4.1. באתר זה אין חובה למסור פרטים, אולם אי מסירת פרטים בעת ביצוע רכישה עלולה למנוע את השלמת עסקת הרכישה. הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי השימוש בפרטים לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.


4.2. פרטי הלקוחות שמורים במאגרי האתר ולא יועברו לצד ג’ ללא אישור הלקוח, זולת מקרה בו נדרשים לכך על-פי חוק ו/או לצורך ספקים צד ג’ הנדרשים למתן השירותים המוצעים באתר.


4.3. מסירת פרטים באתר זה הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש אולם הנהלת האתר תעשה מאמצים סבירים ומקובלים על מנת לשמור על הפרטיות של לקוחותיה.


4.4. לקוח האתר רשאי, בכל עת שיחפוץ, להודיע להנהלת האתר על רצונו להסיר את כתובת האימייל מרשימת הדיוור שלה, על-ידי שליחת בקשה למייל:tsofit15@gmail.com או ע"י מנגנון הסרה המצוי בכל אימייל שנשלח ללקוח.


4.5. הנהלת האתר אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי במאגריה. באתר זה קיימים תקני הבטחה ברמה הגבוהה ביותר על מנת לאפשר שמירה מיריבת של פרטיות הלקוח. הרכישה באתר זה מתבצעת על פי תקנים וסטנדרטים גבוהים לפי דרישת חברות האשראי תוך עמידה בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים – תקן PCI-DSSהמייעל את רמת האבטחה במקרים של סליקת כרטיסי אשראי.


4.6. אתר זה מאובטח באמצעות פרוטוקול הידוע בשם SSL הפועל להצפנת המידע המועבר באמצעות דפדפן אינטרנט.


4.7. הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר מכל סוג שהוא, אשר ייגרם ללקוח או למי מטעמו, במקרה של אובדן מידע אשר יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהסכמה.איזור שיפוט


5.1. הדין החל עסקאות באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.


5.2. בכל מקרה של מחלוקת תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתביעה לבתי המשפט אשר ממוקמים במחוז תל-אביב.


5.3. האמור לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל.


קניין רוחני


6.1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד תכנות האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם למעצבת צופית אור והנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “צופית אור” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור מראש בכתב .


6.2. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.יצירת קשר


שרות לקוחות: 052-622-6445

אימייל: tsofit15@gmail.com

כתובתנו: רחוב יוני נתניהו 28/3, גבעת שמואל.